Η εταιρεία ΚΟΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και έχει ως αντικείμενο την ναυπήγηση πλαστικών σκαφών αναψυχής και βιομηχανικές κατασκευές. Εχει την έδρα της στο Μαρκόπουλο Αττικής όπου και στεγάζεται το ναυπηγείο με την απαραίτητη άδεια εργοστασίου κατασκευής πλαστικών σκαφών.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούνται από τρείς κτιριακές μονάδες 6.000 τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο 20.000 τ.μ. Οι κτιριακές μονάδες είναι άρτια εξοπλισμένες και κατάλληλες για όλα τα στάδια της κατασκευής ή της επισκευής φουσκωτών, ιστιοφόρων, ή μηχανοκίνητων σκαφών.

Η εταιρεία ΚΟΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτοντας τις πλέον κατάλληλες εγκαταστάσεις, για τις σωστές συνθήκες παραγωγής, έμπειρους Τεχνικούς και Τεχνίτες, είναι σε θέση να ικανοποιεί τις αυξημένες πλέον απαιτήσεις του Ελληνα καταναλωτή και των πραγματοποιούμενων εξαγωγών στην Ευρωπαική αγoρά και τρίτες χώρες.

Σταθερές και μόνιμες παροχές της εταιρείας:

  • Υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

  • Τεχνική υποστήριξη του πελάτη και μετά την πώληση, επισκευή, συντήρηση.

  • Φύλαξη του σκάφους του.

  •