ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Μ:16,15
MΗΚΟΣ ΓΑΣΤΡΑΣ Μ:14,98
ΜΗΚΟΣ ΙΣΑΛΟΥ Μ:13,20
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ Μ:4,55
ΒΥΘΙΣΜΑ Μ:2,10
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ KGR: 16.200
BAΡΟΣ ΚΑΡΕΝΑΣ KGR: 6.640
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LIT: 450
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ LIT: 730
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ LIT: 150