ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Μ:12.01
MΗΚΟΣ ΓΑΣΤΡΑΣ M:11.01
ΜΗΚΟΣ ΙΣΑΛΟΥ M: 9.15
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ M: 3.62
ΒΥΘΙΣΜΑ M: 1.90
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΚGR: 6.300
BAΡΟΣ ΚΑΡΕΝΑΣ KGR: 2.200
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LIT: 160
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ LIT: 2x150
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ LIT: 30.92
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ GENOA LIT: 44.30