Ο πλήρης εξοπλισμός του ναυπηγείου, ο περιβάλλων χώρος με την δεξαμενή δοκιμών και το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της ΚΟΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., προσφέρουν την δυνατότητα για οποιαδήποτε επισκευή, service και φύλαξη του σκάφους και την μηχανής του.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε :

  • Επισκευές πλαστικών σκαφών

  • Επισκευές φουσκωτών σκαφών

  • Εξειδικευμένες επισκευές
  •