Η ύπαρξη μηχανουργείου, τμήματος πλαστικών GRP, ξυλουργείου, σχεδιαστηρίου, σάλας χαρακτηρίου και όλων των τμημάτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση βιομηχανικών κατασκευών, δίνει τη δυνατότητα στην ΚΟΡΜΟΣ να αναλάβει παραγγελίες για:

  • Ειδικές κατασκευές από GRP και πολυεστερικά υλικά..

  • Ανοξείδωτες κατασκευές.

  • Καλούπια πολυεστερικών σκαφών και οικοδομικών κατασκευών.

  • Ειδικές κατασκευές από HYPALON - NEOPREN

  •